fredag 12 augusti 2011

Webbseminarier om öppna lärresurser

ICDE (International Council for Open and Distance Education) erbjuder två gratis webbseminarier om användning av öppna digitala lärresurser (OER) i undervisning med demonstrationer av nya tillämpningar.

Representanter från Creative Commons, MERLOT och IMS Global kommer att presentera och diskutera följande:

17 augusti 21.00 Hitta och använda OER (Finding and Using OER: The Where and the When)

21 september 21.00 Skapa OER (Creating OER: The Who and the How)

Seminarierna sänds via e-mötesverktyget SoftChalk.

Läs mer om seminarierna med länkar till anmälan hos ICDE.

Inga kommentarer: