torsdag 25 augusti 2011

Stephen Downes kommer till Oslo

En av de mest kända namn inom nätbaserat lärande, Stephen Downes, kommer till NFFs (Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning) höstkonferens i Oslo 14-15 november. Konferensens tema i år är Utdanning i bevegelse, Education: Branching Out. Downes (Education technology research specialist, Canada’s National Research Center Institute for Information Technology) är en av förgrundsfigurerna för den pedagogiska teorin, konnektivism, och förespråkare av öppenhet inom utbildning. Han kommer att prata om lärarens roll i dagens digitala samhälle (läs mer om föreläsningen).

Också på talarlistan är Kirsti Kierulf (Accenture) som pratar om hur molntjänster (cloud computing) kommer att påverka utbildning (Læring opp i skyene).

Läs mer om konferensen.
Praktisk information och anmälan.


Inga kommentarer: