onsdag 24 augusti 2011

Danska regering satsar på IT i skolan

Den danska regeringen har tagit fram en nationell strategi för IT i skolan och satsar 500 miljoner kronor för att stödja utvecklingen. Detta ingår i en nationell digitaliseringsstrategi inom offentlig verksamhet mellan 2011-2015. Regeringens tankar kring en digitalisering av skolan läggs fram i korthet i publikationen En digital folkeskole (länk till dokumentet i pdf).

Regeringens satsning fokuserar på 7 områden:
1. Stöd till inköp av digitala läromedel.
2. Effektiv distribution av digitala läromedel.
3. Trådlösa nätverk på alla skolar 2014.
4. Tillgång till datorer för alla elever 2014.
5. Vidareutveckling av nationella tester och prov.
6. Klara mål för användning av digitala läromedel och digitala lärandemål.
7. Forskning och utveckling av IT-baserade lärandeförmer.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen sade i ett pressmedelande:
- Strategien skal medvirke til at stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor it i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål. Blandt incitamenterne for lærere og elever er digitale afgangsprøver. En øget anvendelse af it vil også give elever og forældre et væsentligt bedre grundlag for deres dialog med skolerne.

Läs pressmedelandet från Undervisningsministeriet.

Inga kommentarer: