fredag 30 mars 2012

”Dags att ifrågasätta den akademiska texten”

Bild: Emma Skerfe 
Akademiska texter följer givna regler och är inte speciellt lättillgängliga för läsare utan forskningsbakgrund. I många fall når forskaren inte ut med sina resultat för att läsarna inte förstår. Det menar Jenny Helin, forskare vid Högskolan i Jönköping, i en debattartikel på ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) med titeln Dags att ifrågasätta den akademiska texten.

Meningen med en text är att kommunicera med målgruppen men de flesta avhandlingar skrivs på ett opersonligt och oengagerat sätt som leder till att läsaren tappar intresse. Man får ingen känsla för den kreativa processen som ligger bakom texten och alla idéer och nya möjligheter som forskningen kan leda fram till. Jenny menar att många akademiska texter är "döda" och får inte den uppmärksamhet som forskningen förtjänar. Skrivprocessen ska lyftas fram och vi kanske bör hitta andra sätt att redovisa än den traditionella avhandlingen.

- Här har vi en outnyttjad potential. För när vi ser skrivandet som en skapelseprocess – av människor för människor – handlar det inte längre om att neutralt porträttera det som är. I stället bjuder vi in läsaren att tänka i termer av vad som kan bli. Då kan forskningen verkligen få genomslag.

Inga kommentarer: