onsdag 14 mars 2012

Encyclopedia Britannica trycks inte mer

Kanske världens mest kända referensverk, Encyclopedia Britannica, kommer inte ut i bokform längre. Efter 244 år kommer 2010 års upplaga att vara den sista tryckta versionen av encyklopedin och framöver finns den bara tillgänglig via nätet. Den sista bokversionen består av 32 band och väger cirka 60 kg och bara cirka 8000 ex har sålts.

Encyclopedia Britannica har hög trovärdighet i konkurrens med t ex Wikipedia och nätversionen kommer även i fortsättning att betona vetenskaplig kvalitet kombinerat med speciallösningar för skolor i form av både referensmaterial men också undervisningsmaterial, simuleringar och spel.

Läs mer
New York Times: After 244 Years, Encyclopaedia Britannica Stops the Presses
Tech Crunch: Encyclopedia Britannica Consigns Print Edition To History

 

Inga kommentarer: