torsdag 29 mars 2012

IT-ministern vill höja nivån på IT i skolan

iPad Writers by BarbaraLN, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  BarbaraLN

Sverige brukar nämnas bland världens mest avancerade IT länder men inte när det handlar om IT inom utbildning. Elever och studenter är uppkopplade nästan dygnet runt men i klassrummet får de ofta avstå. IT-ministern Anna-Karin Hatt (C) och Ulrika Carlsson (C) skriver i en debattartikel i GPVi måste höja nivån för IT i skolanatt det behövs en samordnad satsning på pedagogisk tillämpning av IT i landets skolor.

Även om det finns många bra initiativ inom svensk utbildning finns det många skolor som inte har kommit igång på riktigt och att Sverige halkar efter internationellt. Framtidens arbetsmarknad kräver digital kompetens och våra skolor måste se till att eleverna lär sig nyckelfärdigheter som informationssökning och källkritik.

- Nu ser vi dessutom hur andra länder satsar för att komma ikapp och gå om oss. Om vi ska vara säkra på att våra företag ska kunna få tillgång till tillräckligt mycket kompetent arbetskraft i framtiden och om våra barn ska kunna bli väl förberedda för den allt mer globaliserade arbetsmarknaden, då behöver vi en skola som är anpassad efter och tar vara på de nya förutsättningar som den moderna tekniken ger.

Inga kommentarer: