onsdag 7 mars 2012

Digital kompetens som grundläggande färdighet

Norska Utdanningsdirektoratet har publicerat en broschyr, Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, om de 5 grundläggande färdigheterna inom norsk utbildning: digitala färdigheter, muntliga färdigheter, att kunna läsa, att kunna skriva och att kunna räkna. Detta ramverk ska ligga till grund för alla läroplaner och innehåller definitioner av färdighetsnivåer samt riktlinjer.

När det gäller digital kompetens finns det fyra huvudområden:
  • Tillägna och behandla - använda verktyg för att kunna söka, sortera och tolka information på nätet inklusive källkritik.
  • Producera och bearbeta - användning av digitala medier för att samla, bearbeta, vidareutveckla och skapa.
  • Kommunicera - användning av digitala medier för kollaborativt lärande och kunna presentera egen kunskap till olika mottagare.
  • Digital etikett - användning av digitala verktyg och medier på ett respektfullt och etiskt sätt.
- Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Läs även Utdanningsdirektoratet: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Inga kommentarer: