tisdag 6 mars 2012

Videoguide om öppna lärresurser

Ett nytt avsnitt i serien Verktyg för lärande har nyligen tagits fram och denna gång handlar det om hur du som lärare kan använda öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER). Avsnittet, OER/Öppna lärresurser, innehåller 7 korta filmer som förklarar begreppen kring OER, varför man bör dela med sig, hur du hittar OER på nätet, hur Creative Commons fungerar och hur du kan använda sådana licenser på dina bilder/filmer/texter/animeringar/diagram.

Filmerna innehåller intervjuer med kända förespråkare av OER och Creative Commons som Åsa Kronkvist (Högskolan i Kristianstad), Mattias Klang (Göteborgs Universitet), Eva Norling (Blekinge Tekniska Högskola) och jag dyker upp en hel del också.

Verktyg för lärande har tagits fram inom SNH-nätverket, ett samarbete mellan BTH, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Luleå Tekniska Universitet och UR kring utvecklingen av nätbaserade kurser och resurser.

Här ser du introduktionsfilmen.De andra avsnitten i Verktyg för lärande är:


Inga kommentarer: