fredag 9 mars 2012

Lärarförbundet kräver satsningar inom IT och skolan

iPad Writers by BarbaraLN, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  BarbaraLN


Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén kritiserar utbildningsministern Jan Björklunds ointresse för IT i skolan i en artikel i Computer Sweden, "Svenska skolan ligger långt efter". När så många länder i världen, inklusive våra grannländer i Norden, satsar stort på digital kompetens och vikten av att våra barn ska lära sig de färdigheter som krävs i framtidens arbetsmarknad, är det anmärkningsvärt att Sverige inte agerar alls i frågan. Eva-Lis Sirén anser att Sverige halkar långt efter i frågan trots att vi har alla förutsättningar. I stället för en övergripande och inspirerande nationell strategi delegeras ansvaret ner till eldsjälar i kommunerna.

– Att en del kommuner har börjat satsa på projekt där varje elev ska få en dator beror enligt Eva-Lis Sirén på att de kommunerna har enskilda eldsjälar som driver projekten. Hon menar att det är utbildningsministern som ska vara eldsjälen som driver på så att alla kommuner och skolor går åt samma håll.

I många skolor har inte lärarna egna datorer, en situation som inte uppstår i andra branscher. För att nå upp till EUs krav på digital kompetens (en av 8 kärnfrågor för framtiden) måste eleverna få tillgång till modern teknik som en integrerad del av undervisnigen. Lärarförbundet vill se mycket bättre samordning mellan staten och kommunerna i frågan men lägger skulden för dagens problem tydligt på utbildningsministern.

- Både moderater och socialdemokrater tycker att den här frågan är viktig, därför är det så djupt beklagligt att se att just vår utbildningsminister är så skeptisk till moderna hjälpmedel. Han är den som borde driva utvecklingen framåt.

Inga kommentarer: