måndag 19 mars 2012

Epprobate - kvalitet i e-lärande

Epprobate (från latinets approbare, godkänna) är den första internationella kvalitetsmärkningen för digitalt kursmaterial. Den lanseras denna vecka (21 mars) i Bryssel och idén är att bygga upp  ett internationellt erkänt kvalitetsmärke inom e-lärande. Epprobate är idag representerade i 33 länder, med såväl pedagogiska som tekniska experter inom ett flertal språk.

Enligt webbplatsen syftar Epprobate till att:
  • fokusera på kvalitetsmärkning för digitalt kursmaterial
  • öka acceptansen av e-lärande kursmaterial genom att tillhandahålla en internationell kvalitetsmärkning
  • underlätta processer och skapa samförstånd kring betydelsen av kvalitet för digitalt kursmaterial och bedömning
  • skapa ett internationellt nätverk av granskare (pedagogiska experter, områdesexperter, kursmaterialutvecklare) och nationella partnerorganisationer.
Vill du veta mer kan du fråga Epprobates svenska representant, Ebba Ossiannilsson.

Inga kommentarer: