tisdag 28 januari 2014

Är svenska lärosäten för försiktiga kring IKT och lärande?


Svenska universitet och högskolor får mindre anslag och det leder till att många skär ner på distansutbildning eftersom den ger i regel sämre genomströmning är traditionell campusutbildning. En debattartikel i Gäfle Dagblad av Lars Torsten Eriksson och Mats Brenner (Högskolan Gävle), Nätkurser ökar tillgängligheten till kunskap, ifrågasätter lärosätenas ovilja att satsa på nätbaserad utbildning. De anser att svensk högre utbildning fortfarande har en defensiv och försiktig inställning till IKT och inte ser möjligheter för att förbättra utbildningskvalitet genom en klok och pedagogisk användning av digitala verktyg och arenor. Ny teknik används oftast att bevara gamla strukturer och metoder.

- Dessa förändringar har tyvärr inte tagits tillvara på högskolorna genom att lägga ett större ansvar för grundläggande kunskapsinhämtning på studenterna. Fortfarande ägnas alltför många lektioner åt ren informationsöverföring, som om läroböcker inte behöver läsas eller internet inte finns.
Genom att omfördela ansvaret och arbetssättet borde högskolans lärare ägna mer tid åt reflekterande seminarier. Den nya tekniken kräver ett nytt sätt att undervisa och är en möjlighet till ett kvalitetssprång för högre utbildning. Den är bara ett hot för den högskola som inte ser möjligheten.


Inga kommentarer: