fredag 24 januari 2014

Nya vägar - högre utbildning på mindre orter

Tillgång till postgymnasial utbildning är oerhört viktig för många mindre städer och landsbygdskommuner i landet. Även om det finns ett bra utbud av nätbaserade utbildningar i Sverige väljer många unga att flytta från hemkommunen för att studera och risken är att de inte flyttar tillbaka.

Ett nytt initiativ, Nya Vägar, arrangerar 26 mars ett seminarium på Riksdagen i Stockholm för att inleda en dialog om hur man kan finna lösningar och utveckla möjligheterna till högre utbildning på mindre orter.

- Vi behöver en modell som hela landet kan använda för att klara framtida kompetensförsörjning i orter som inte har egen högskola/universitet, i mindre städer och landsbygd. En modell som säkrar behovet av kompetens och som säkrar tillgången till arbetskraft och motverkar utflyttning och utarmning av jobb på landsbygden.
Seminariet består av en paneldiskussion med en imponerande samling intressenter från politiken, högre utbildning och näringslivet: Stefan Carlsson (Landshövding Kalmar län), Stephen Wang (Rektor Linnéuniversitetet), Jan Theliander (Prorektor Högskolan Väst), Åsa Romson (Miljöpartiet), Ibrahim Baylan (Socialdemokraterna), Tomas Tobé (Moderaterna), Eva Nordmark (Ordförande TCO), Mattias Nordqvist (Professor Högskolan Jönköping), Tobias Krantz (Chef Utbildning, Forskning & Innovation, Svenskt Näringsliv), Agneta Jöhnk (Direktör Sveriges kommuner och landsting). Moderator för diskussionen är Lennart Ekdal, TV-profil och samhällsjournalist.

Läs broschyren, Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning.

Anmäl dig till seminariet på Riksdagen 26 mars, kl 11.00 - 15.00

Inga kommentarer: