onsdag 1 januari 2014

Lägg till egna frågor i YouTubefilmer

Allt fler lärare använder video för att flippa klassrummet. Om du ger klassen en film som instuderingsmaterial finns det idag flera verktyg du kan använda för att lägga in egna frågor i filmen. Lärare Jonathan Wylie har just skrivit en bra sammanfattning om dessa verktyg i artikeln, How to Add Questions for Students to YouTube Videos. Han rekommenderar följande verktyg:
  • YouTube video questions editor har nyligen kommit ut och ger dig möjlighet att lägga till frågor på en YouTube film, helst som flervalsfråga. 
  • eduCanon är ett redigeringsverktyg där du kan lägga in frågor i både YouTube och Vimeo och som även ger möjligheter att analysera studenternas svar på dina frågor.
  • EDpuzzle är ännu mer mångsidig och ger dig möjlighet att redigera filmer frånb flera plattformar så att du använder bara de delar av filmen du verkligen behöver. Sedan kan du lägga in dina frågor och du får alla testresultat och studentinformation i samma paket.
  • Google Forms kan nu även hantera filmer och du kan skapa mer interaktiva enkäter och frågeformulärer med alla resultat i Excelformat.
Här kommer en introduktionsfilm för EDpuzzle.

Inga kommentarer: