onsdag 22 januari 2014

Ny omgång av kursen "Flexible, distance and online learning"

Den öppna nätkursen Flexible, distance and online learning (FDOL141) som arrangeras av Karolinska Institutet och engelska Manchester Metropolitan University startar 10 februari. Kursen fungerar som en universitetspedagogisk fortbildningskurs för lärare vid de arrangerande lärosätena men är även öppen för alla intresserade (främst lärare, IKT-pedagoger, kursutvecklare). Kursen har körts 2 gånger tidigare och varje gång revideras den utifrån återkoppling från deltagarna och lärarna. Kursen liknar en MOOC eftersom den är öppen men aktivitetsnivån är hög och deltagarna arbetar i grupper med PBL (problembaserat lärande) som grund.

- The course approach is for course designers, educational developers, learning technologists, and teachers in higher education with an interest in learning more about Flexible, Distance and Online Learning. The course models the use of freely available social media tools and platforms that don’t require extensive technical expertise to be mastered and implemented. The focus is on how available digital technologies can support course design and extend opportunities for collaboration, engagement and learning.

Kursen är på engelska och är uppdelad i 6 avsnitt med webbseminarier, grupp arbete och egna reflektioner: orientation, digital literacies, flexible learning and teaching in the digital age, collaborative learning and communities, supporting learners, open educational practices.

Inga kommentarer: