torsdag 9 januari 2014

EU-kommissionen satsar på öppenhet inom utbildning

I höstas startades EU-kommissionens stora initiativ kring öppenhet inom utbildning, Open Education Europa. Ana Carla Pereira, chef för EU-kommissionens Directorate General Education and Culture intervjuas här om sina förhoppningar och förväntningar kring öppenhet och utveckling av nätbaserad utbildning i Europa. Hon ser många spännande initiativ idag men det är viktigt att öppenhet och delning av resurser kommer upp på strategisk nivå i alla länder och att regeringar tar mer övergripande initiativ. Hon pratar om MOOC-utvecklingen och behovet av kvalitetssäkring och validering inom e-lärande.

- I think we will really look at issues related to quality assurance, assessment, and certification to ensure that those who follow massive open online courses can actually have their skills certified. I think we need to look at education both from a quality perspective […] but also efficiency. Efficiency as a means of using the scarce resources we have in Europe right now to make the best out of it and make sure that citizens really get high quality education.

Inga kommentarer: