måndag 13 januari 2014

Webinar om Digidel

Ett nordiskt webbseminarium lyfter fram kampanjen Digidel 2013 som en svensk framgångssaga. Nätverket NVL Distans (som jag tillhör) står bakom webbseminariet Digidel - a Swedish success story som äger rum 27 januari 13.00 - 14.00. Du kommer att möta Christine Cars-Ingels, kanslichef för Digidel 2013, och hon kommer att berätta om digital delaktighet och vilka effekter kampanjen har haft i Sverige. Så här står det om Digidels mål och syfte:

- Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Läs mer om seminariet.
Seminariet är gratis och öppen för alla men kräver anmälan.

Inga kommentarer: