söndag 12 januari 2014

Kollegieblocket - ny samling lärresurser för gymnasium

Kalmarsunds Gymnasieförbund har skapat en arena för delning av lärresurser och erfarenhetsutbyte. Arenan heter Kollegieblocket och ska samla lärarnas kursmaterial, filmer, lektioner, quizzar mm enligt ämne och nivå. Kollegieblocket ska uppmuntra lärare att dela med sig av sitt material och bidra till ett erfarenhetsutbyte.

- Kollegieblocket ska blir en gemensam digital yta för delning av pedagogiskt material och tankar. Vårt mål är att man som lärare ska kunna hitta idéer och inspiration till sin undervisning här. Webbplatsen bygger på två av våra viktiga begrepp, kollegialt lärande och delarkultur. Den digitala tekniken ger oss möjligheter att göra undervisningen mer transparent och mer tillgänglig kollegor emellan. Vi är fast övertygade om att ett utbyte lärare emellan leder till en ökad kvalitet av undervisningen och i förlängningen kommer våra elever till del.

Materialet på Kollegieblocket har en Creative Commons licens Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell License som betyder att allt innehåll på sidan är fritt att använda, publicera eller göra om, så länge källan anges och används i icke-kommersiella sammanhang.

Titta på följande introduktionsfilm som visar hur man kan ladda upp eget material i portalen.
Läs mer på deras blogg IKTpedagogerna.

Inga kommentarer: