lördag 11 januari 2014

Öppet kursmaterial - Vetenskapsteori och metod

Nätverket SNH (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning) erbjuder öppet kursmaterial i Vetenskapsteori och metod som andra lärosäten eller skolor får använda fritt. Det handlar inte om en reguljär kurs som man kan anmäla sig till, snarare en samling kursmaterial med länkar till mer kunskap och förslag till aktiviteter. Meningen är att lärare kan plocka de delar de behöver i sin egen undervisning. Materialet har skapats av ett flertal partners och en del material ligger därför hos det ansvariga lärosätet, till exempel en nätbaserad grundkurs i vetenskapliga metoder som ges av Högskolan i Jönköping. Eftersom alla lärosäten har kurser i just vetenskaplig metod verkar det bara förnuftigt med sådana samarbetsprojekt för att slippa återuppfinna hjulet.

OpenSNH är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitet, Utbildningsradion (UR), Forskning.se, Sveriges Radio, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Malmö Högskola, Uppsala universitet, SVT Öppet arkiv, OAPEN Foundation samt Lunds universitet/DOAJ.org.


Inga kommentarer: