onsdag 29 januari 2014

Wikipedia vill samarbeta mer med universitetsbibliotek

Wikipedia söker närmare samarbete med akademiska bibliotek enligt en artikel i tidskriften Digital Shift, Librarypedia: The Future of Libraries and Wikipedia. Wikipedias redaktion är ett globalt nätverk av experter som granskar innehållet och ser till att allt bygger på referenser till trovärdiga källor. Problemet för många redaktörer är att de inte är alltid knutna till ett lärosäte och kommer därför inte åt många av de största vetenskapliga tidskrifterna på grund av prenumerationskostnaderna. Därför startades initiativet Wikipedia Library Open Research Hub, för att skapa partnerskap med just akademiska bibliotek. Ett sådant samarbete betyder till exempel att en Wikipediaredaktör får arbeta under en period på ett bibliotek (Wikipedia visiting scholar) för att kunna lägga in bättre referenser i inläggen och gör de mer vetenskapligt trovärdiga samt att sprida kunskaper om Wikipedia inom lärosätet och dela erfarenheter.

Målen med initiativet är:
  • Connect editors with their local library and freely accessible resources
  • Partner to provide free access to paywalled publications, databases, universities, and libraries
  • Build relationships among its community of editors, libraries, and librarians
  • Facilitate research for Wikipedians, helping editors to find and use sources
  • Promote broader open access in publishing and research

Inga kommentarer: