fredag 6 mars 2015

Bättre diskussion på nätet

Social network in a course by hanspoldoja, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by hanspoldoja

De flesta kurser idag har ett diskussionsforum i lärplattformen där studenterna förväntas diskutera och reflektera över kursmaterial och uppgifter. Även om studenter är vana vid digitala arenor behöver de riktlinjer och råd för att kunna bidra konstruktivt till en diskussion på nätet. En artikel på eLearning Industry, Helping Learners Get The Most Out Of Online Discussions, ger bra tips om hur man skapar en bra diskussion.

Studenterna behöver lära sig hur man kommenterar och leder diskussionen vidare med följdfrågor, ny information, reaktion på tidigare inlägg osv i stället för att bara upprepa eller berömma. I början av kursen kan det vara bra att diskutera hur man bidrar konstruktivt till en diskussion och artikeln ger tabeller som visar kriterier för inlägg och vad som bör ingå. Genom att i förhand diskutera sådana kriterier kan man undvika diskussionstrådar som bara innehåller tomma kommentarer och upprepningar.

Inga kommentarer: