onsdag 25 mars 2015

E-bok om digital delaktighet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat en gratis e-bok, Digital delaktighet - En inspirationsbok, med goda exempel från kommuner och regioner om hur man kan öka den digitala delaktigheten.

- Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen har tillgång till internet. En miljon svenskar står utanför nätet, en utmaning är därför att få fler att våga och vilja använda internet. För att minska utanförskapet och för att kunna hämta hem satsningar som görs på bland annat infrastruktur och e-tjänster krävs insatser. Ett långsiktig arbete med att öka den digitala delaktigheten sker i många kommuner och regioner runt om i landet.

E-boken lyfter fram flera bra initiativ och ger länkar till mer information.

Inga kommentarer: