måndag 30 mars 2015

Öppen europeisk fortbildning för lärare inom folk-/vuxenutbildning

En öpen nätutbildning startar snart för alla som jobbar inom folkbildning eller vuxenutbildning och vill skapa kontakter med kollegor i Europa. Kursen heter European e-training for Adult Educators - share, learn and inspire! och drivs av projektet European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) och  EAEA - European Association for the Education of Adults, samarbetsorganisationen för vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i hela Europa.

Du kommer att lära dig om utvecklingen inom folk- och vuxenutbildningssektorn i Europa, pedagogiska metoder och arbetssätt och hur politiken formas på europeisk nivå och om påverkansarbete. Kursen är helt nätbaserad och kostnadsfri och går från14 april till december. Anmäl dig senast 10 april.

Kursen är för dig om:
  • Du vill nätverka med folkbildare från olika delar av Europa, ta del av deras erfarenheter och lägga grunden för framtida samarbeten 
  • Du vill utveckla din kunskap om folkbildning och vuxenutbildning på europeisk nivå, och i olika europeiska länder 
  • Du vill utvecklas i din yrkesroll och stärka din kompetens som anställd inom folkbildning och vuxenutbildning 
  • Du vill lära dig mer om politik och påverkansarbete för folkbildningsområdet på den europeiska nivån
Läs mer om kursen i en artikel på folkbildningens nättidning Re:flexEuropeisk fortbildning satsar på pedagoger.

Mer information om kursen.

Inga kommentarer: