lördag 7 mars 2015

BTH-lärare får pris för nätbaserade laborationer

Nätbaserade laborationer inom naturvetenskap är ett snabbt växande område. Studenter kan genomföra laborationer när de vill och kan prova olika lösningar så ofta de vill. Nu har ett svenskt initiativ fått en internationell utmärkelse. Enligt ett pressmeddelande från Blekinge Tekniska HögskolanPrisas för laborationer på distans, har universitetslektor Ingvar Gustavsson, BTH, fått GOLC Online Laboratory Award 2015 (Global Online Laboratory Consortium) för sitt arbete med VISIR, en applikation som erbjuder studenter möjlighet att utföra fysiska elektriska experiment.

- VISIR ger studenterna möjlighet att utföra obegränsat antal fysiska experiment, laborationer, på tid och plats som passar dem. Högskolor och universitet kan därmed på ett effektivt sätt utbilda ingenjörer som kan konstruera prototyper till varor och tjänster, vilka fungerar i enlighet med naturens villkor och därmed passar i hållbara samhällen. Idag är det tusentals studenter globalt som använder VISIR och fler VISIR-labb planeras.

VISIR fungerar på så sätt att virtuella frontpaneler och en virtuell kopplingsplatta visas på studentens dator vilket gör det möjligt att styra den fysiska utrustningen. Studenten får intrycket av att befinna sig i ett riktigt laboratorium.

- Dagens ingenjörsutbildning fokuserar på att göra studenter förtrogna med matematiska modeller, bland annat ägnas mycket tid åt simuleringar och det finns utmärkta verktyg för sådana. Tyvärr är modellerna inte perfekta. Det som driver mig är möjligheten att bidra till att de ingenjörer vi utbildar får verktyg som gör att de kan kompensera för bristerna i modellerna genom fysiska experiment, laborationer.

Priset delades ut vid den internationella konferensen Remote Engineering and Virtual Instrumentation i Bangkok i slutet av februari. Vid konferensen visade Ingvar att handledda laborationer fungerar utmärkt även om lärare och studenter finns på olika platser i världen.

Källa: Pressmeddelande, myNewsdeskPrisas för laborationer på distans

Inga kommentarer: