lördag 21 mars 2015

Inspirerande biblioteksfilm

Många bibliotek bygger om för att skapa mer flexibla mötesplatser och lärmiljöer. Som inspiration kan jag rekommendera denna film som visar ombyggnaden av Hunt Library vid North Carolina State University. Boksamlingen flyttades bakom kulisserna och automatiserades. Filmen visar hur bokrobotten hämtar och sorterar böckerna och därmed frigör både utrymme och personalresurser för andra uppgifter. Betoningen ligger på kreativa mötesplatser med utrymme för gruppmöten och tyst läsning. En intressant detalj är att så många ytor som möjligt går att skriva på så att bord, väggar och dörrar blir som stora skrivtavlor.

Inga kommentarer: