fredag 27 mars 2015

Webinar: Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning


Nätverket för IT inom högre utbildning (ITHU) ordnar ett nytt webbseminarium onsdag 1 april, 13.00 – 14.00, om hur lärosäten kan samarbeta kring öppna nätkurser inom pedagogisk utveckling.

Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare, IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat lärande i en öppen nätbaserad lärmiljö. Kursen organiseras i samarbete mellan Karolinska institutet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Den är tänkt som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och diskussion kring IT-pedagogiska frågor och kan ses som ”två kurser i en”, dels som en öppen fri kurs, dels som en kurs för lärare vid respektive lärosäte.

Med ONL kursen som utgångspunkt kommer webbseminariet att bjuda in till ett samtal om hur samverkan i öppna lärmiljöer kan främja IT-pedagogisk utveckling inom Högre utbildning samt integrera den tredje uppgiften i kärnverksamheten.

WebinarSamverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning

Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe ConnectLäs mer. Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet.

Kostnadsfritt. Föranmälan krävs

Till anmälan

Vårens kurs, Open Networked Learning (ONL141), startar 14 april och avslutas under v.24. För mer information och registrering se kurshemsidan där du kan ta del av allt kursmaterial från höstens kursomgång.

Inga kommentarer: