onsdag 11 mars 2015

MOOCs i Europa

EU-kommissionens Open Education Europa håller i en interaktiv karta (Open Education Scoreboard)som visar alla MOOCs i Europa (1066 hittills), land för land. Du kan söka efter antal MOOCs per ämnesområde, land och se hur många lärosäten erbjuder någon form av öppen utbildning (antingen MOOCs eller öppna lärresurser). De ledande länderna när det gäller MOOCs är Spanien, Storbritannien och Frankrike.

Inga kommentarer: