torsdag 26 mars 2015

Regeringen ger uppdrag om att analysera öppen nätbaserad utbildning

Regeringen har idag gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) uppdraget att analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning i Sverige (främst MOOCs), enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Uppdraget omfattar både om och hur MOOC:s kan rymmas inom ramen för den svenska högskolan och hur den svenska högskolan kan komma att påverkas av den internationella utvecklingen av MOOC:s. I uppdraget ingår att analysera bland annat frågor om finansiering, tillgodoräknande och studenträttigheter.

- Vi lever i en värld där förändringstakten är hög och digitaliseringen ger stora nya möjligheter. Det är viktigt att högre utbildning är en del i den digitala utvecklingen. Uppdraget till Universitetskanslersämbetet syftar bland annat till att ge regeringen ökad kunskap och underlag om hur dessa förändringar påverkar högskolor och universitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Förra året lämnade den norska MOOC-kommissionen en liknande analys till den norska regeringen, MOOC til Norge — Nye digitale læringsformer i høyere utdanning (NOU 2014:5).

Inga kommentarer: