söndag 1 mars 2015

Webinar - Digitala examinationsformer

ITHU (Nätverket för IT inom Högre Utbildning) arrangerar ett webbseminarium (webinar) om digitala examinationsformer, måndag 16 mars, kl 15.00 – 16.00.

Flera lärosäten utvecklar nu olika examinationsformer med hjälp av IT-stöd. Pappersbaserade salstentor är en viktig examinationsform inom de flesta lärosäten men det finns också många alternativa sätt att examinera. Formativ examination ökar och det finns flera effektiva examinationsformer som kan användas så att examinationen blir till en del av inlärningsprocessen i sin helhet. Webben är mer och mer “vårt skrivbord”, hur vi använder datorer och internet inom akademisk utbildning och hur befintliga IKT- och lärverktyg används är intressant att vi uppdaterar oss kring.

Seminariet kommer att ta upp följande frågor:
  • Vad händer i Sverige och utomlands kring digital examination?
  • Möjligheter och utmaningar med digital salstentamen
  • Hur förändras våra arbetssätt kring examination?
  • Vilka IT-verktyg stödjer oss att förbättra undervisning och våra examinationssätt?
  • Hur bedömer vi mjuka färdigheter?
  • Vilka nya möjligheter väntar runt hörnet?
Du kommer att få höra erfarenheter och exempel från:
  • Mats Brenner (Högskolan i Gävle) berättar om det nationella projektet Digital tentamen
  • Maria Sunnerstam (Göteborgs universitet) ger erfarenheter från pilottester med digital salstentamen
  • Jag (Alastair Creelman, Linnéuniversitetet) berättar om nya möjligheter för digital bedömning och examination
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet. 
Kostnadsfritt. 
Föranmälan krävs 

Inga kommentarer: