onsdag 4 mars 2015

Öppen kurs för högskolelärare

Kursen Open Networked Learning är en öppen nätkurs för lärare och IKT-pedagoger inom högre utbildning som vill lära sig mer om kollaborativt nätbaserat lärande. Ett exempel på en mini-MOOC om man vill. Kursen arrangeras av Karolinska Institutet, Lunds Universitet och Linnéuniversitetet. Den startar 14 april och fortsätter fram till 9 juni.

Kursen är helt nätbaserad och deltagarna kommer att arbeta i studiegrupper på cirka 10 personer med problembaserat lärande (PBL) som grund. Deltagarna från de ansvariga universiteten kan delta som en del av sin kompetensutveckling (via egna anmälningsblanketter) medan alla andra deltagare anmäler sig till den öppna kursen (till anmälan). Kursen har sin utgångspunkt i en webbplats för allmän information men alla aktiviteter och diskussioner sker i kursens Google+ grupp och undergrupper.

ONL utilizes open, collaborative learning practices in a problem based learning format and aims at building personal learning networks. The course models the use of freely available social media tools and a platform that does not require extensive technical expertise to be mastered and implemented. The focus is on how available digital technologies can support teaching and course design and to extend opportunities for collaboration, engagement and learning.

Kursens schema ser ut så här:
  1. Connecting and networking, 14 – 27 April
  2. Digital literacy, 28 April- 4 May
  3. Collaborative learning and communities, 5 – 11 May
  4. Flexible and mobile learning, 12 – 18 May
  5. Open educational practices, 19 – 25 May
  6. Designing learning environments, 26 May -1 June
  7. Concluding week: Open Networked Learning, future perspectives, 2 – 9 June

Inga kommentarer: