tisdag 28 april 2020

Digital kompetens för lärare - ny bok

Anna-Lena Godhe och Sylvana Sofkova Hashemi (Pressbild, Gleerups)
En ny bok, Digital kompetens för lärare (Gleerups), ställer frågor kring vad lärare och skolledning behöver kunna för att bidra till en utveckling av elevernas digitala kompetens, enligt ett pressmeddelande från Gleerups. I boken diskuterar en rad forskare inom området lärande och IT vad kraven på stärkt digital kompetens innebär. Frågor som blivit högaktuella i och med rådande situation där många lärare just nu bedriver sin undervisning på distans och håller digitala lektioner. Bokens redaktörer är Anna-Lena Godhe, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, och Sylvana Sofkova Hashemi, universitetslektor i ämnesdidaktik och docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot lärande och IT vid Göteborgs universitet.

Hur kan digital undervisning varieras och anpassas till olika elevgrupper? Och hur skapas närhet på distans? Anna-Lena Godhe, bokens andra redaktör, resonerar kring distansundervisning med digitala lösningar under covid-19-pandemins första tid:
För att undervisning på distans med olika digitala lösningar ska vara hållbar och stötta alla elevers kunskapsutveckling krävs egentligen betydligt mer eftertanke och planering. En skärmbild kan ju vara avslöjande och obehagligt nära. Och distansen i rummet gör också att den fysiska närhet som vi är vana vid, där vi kan lägga en hand på axeln eller ta en kort pratstund med elever när det behövs, blir så mycket svårare.
Boken Digital kompetens för lärare behandlar bland annat skolans styrdokument, digitala texter som kombinerar olika medier, programmering, kritisk faktainsamling, risker och möjligheter med öppna lärresurser samt professionell utveckling med hjälp av sociala medier. Enligt Sylvana Sofkova Hashemi:
Den digitala tekniken lockar och underlättar mycket i vår vardag. Det är roligt och motiverande att upptäcka nya appar och program som också kan få plats i skolans undervisning. Men som pedagog behöver jag samtidigt ha ett kritiskt perspektiv: Hur påverkar sökmotorer när vi söker information, fake news, tolkning av visuella representationer av olika slag och så vidare. 
Källa: Pressmeddelande från Gleerups MyNewsdesk: Digital kompetens för lärare – ny bok beskriver högaktuellt ämne.

Inga kommentarer: