torsdag 2 april 2020

Färre inaktiva studenter i högskolan - ny rapport


Nya statistik från UKÄ (Universitetskanslersämbetet) visar att andelen inaktiva studenter, de som inte deltar i någon  kursrelaterad aktivitet, har minska under de senaste åren (Färre inaktiva studenter i högskolan). Dessa inaktiva studenter har tidigare räknats som avhopp och har bidragit till lägre genomströmning på många kurser och program. Men nu finns det rutiner hos lärosäten att inte räkna studenter som aldrig kommer igång med sin utbildning och det har bidragit till en minskning enligt den nya analysen. UKÄ har ett regeringsuppdrag att följa den här utvecklingen och denna analys visar utvecklingen mellan 2012-2019.
På en majoritet av lärosäten har andelen inaktiva studenter minskat under mätperioden. Särskilt på några av de större lärosätena har andelen minskat vilket har bidragit till att den totala andelen inaktiva studenter är den lägsta hittills. En möjlig orsak kan vara att enskilda lärosäten har gjort insatser för att få ner andelen inaktiva studenter eller har gjort förändringar i hur registreringar sker.
Ladda ner analysen: Uppföljning av studenters aktivitet på kurs: Färre inaktiva studenter i högskolan

Inga kommentarer: