lördag 11 april 2020

Skype erbjuder ny e-mötestjänst


Skype har blivit akterseglad av framför allt Zoom under det senaste året men nu försöker Microsoft ta tillbaka en del av videokonferensmarknaden genom att lansera tjänsten Meet now, enligt en artikel på TechspotSkype introduces 'Meet Now' video calls to lure users away from Zoom. Meet now låter dig bjuda in upp till 50 personer till ett videomöte även om de inte har ett Skypekonto. Mötet får en unik identitetskod och alla deltagare klickar på länken för att gå in i rummet. I mötet har alla tillgång till video och audio och du kan dela skärm och om du inte har en bra bakgrund kan du göra den suddig med bara en klick. Möten kan spelas in och ligger kvar under 30 dagar.

Ett tänkbart alternativ för dig som inte har tillgång till Nordunets Zoom lösning för svenska universitet och högskolor. Om Skype kan får tillbaka en del av marknaden mot konkurrenten Zoom återstår att se.

Inga kommentarer: