onsdag 1 april 2020

Nätbaserade lärmiljöer - mer än bara videomöten

Just nu läggs nästan all fokus på synkrona videomöten genom plattformar som Zoom, Skype, Teams osv, för att kunna ersätta klassrumsundervisning. Men sådana möten kräver oftast ganska mycket bandbredd och en del studenter har inte tillgång till obegränsad mobilsurf eller har inte fiber till hemmet. Vi borde därför använda i större utsträckning andra verktyg och plattformar som ger asynkron kommunikation.

En intressant artikel av Daniel Stanford, Videoconferencing Alternatives: How Low-Bandwidth Teaching Will Save Us All, delar upp nätbaserade lärmiljöer i fyra segment beroende på hur mycket bandbredd som krävs och om verktyget ger synkron eller asynkron kommunikation (se bilden nedan). Han menar att vi bör använda flera asynkrona och mindre krävande verktyg och bara använda synkrona videomöten när man måste. För ren informationsöverföring kan en inspelad kort föreläsning plus diskussionstråd i lärplattformen räcka.

Man kommer ganska långt med lågbandbreddslösningar men den viktigaste slutsatsen är att alltid fundera över vilken lärmiljö är bäst lämpad för aktiviteten du planerar.

Inga kommentarer: