måndag 27 april 2020

Videolektion utan video - vad gör du om studenterna inte vill synas?


Vi utgår ifrån att alla som deltar i ett videomöte vill kunna se och höra varandra. Men tänk om du ska undervisa och studenterna vägrar att slå på sina kameror och heller vill inte öppna sina mikrofoner? Hilde Larsen Damsgaard vid Universitetet i Sørøst-Norge skriver om en sådan erfarenhet i en artikel i norska Khrono, Svarte skjermer i digitale undervisningsrom. I en lektion möttes hon av en vägg med svarta videorutor och tystnad och blev riktigt förvirrad. Studenterna var på plats och kunde skriva i chatten men ingen ville visa sig. Problemet var att de inte hade haft en videolektion förut och var mycket osäkra om vad som gällde.

Det finns många förklaringar bakom detta. Vissa deltagare är blyga, vissa tycker inte att de ser tillräckligt bra ut idag, vissa håller på med andra saker, vissa vill inte att andra ska stirra på dem, vissa har tekniska problem, vissa tror att om de visar sig riskerar de att få en direktfråga och ingen vill vara den första som slår på kameran även om läraren ber om det. För många studenter är distansundervisning en helt ny erfarenhet och det kan ta tid för dem att lära sig de nya spelreglerna. Det handlar om att diskutera förutsättningar för bra lektioner på nätet och skapar en ny kultur tillsammans.
En digital revolusjon handler ikke bare om å digitalisere undervisning og læringsressurser. Den innebærer også å sette på dagsordenene hva som skal til for å etablere digitale undervisningsrom preget av en konstruktiv og åpen læringskultur. Dette krever dialog og samhandling lærere imellom, men også mellom lærere og studenter. En slik dialog kan bidra til at vi i fellesskap utvikler læringsmiljøer der det er nødvendig og oppleves som trygt å være synlige for hverandre, og der studentene skjønner hvorfor skjermene deres ikke kan være svarte. Som lærere kan vi velge å stille krav om synlighet, vi kan beslutte hvilken praksis som skal gjelde, men vi oppnår trolig mer og noe annet hvis studentene viser ansikt fordi de forstår og erfarer dialogens betydning.

Inga kommentarer: