lördag 18 april 2020

Distansundervisning till hösten - åtminstone för många utlandsstudenter

De flesta lärosäten har ett stort söktryck till höstens utbildningar. Men osäkerheten kring reserestritkioner och hur länge den pågående coronakrisen fortsätter betyder att man behöver planera även för distansutbildning till hösten. Mälardalens högskola övervägar distanslösningar för sina utländska studenter enligt ett radioreportage av P4 Sörmland (lyssna via nedanstående ruta). I reportaget intervjuas Malin Gunnarsson, tillförordnad högskoledirektör på MDH. Många utländska studenter behäver tid att arrangera visum, resa och logi och ju längre krisläget råder. Därför ser en distanslösning ut som den mest sannolika lösningen,.åtminstone i början av utbildningen. Det gäller att ha beredskap.

Inga kommentarer: