onsdag 22 april 2020

Kreativa lösningar för aktivt grupparbete i videomöten


Kanske den viktigaste finessen i Zoom är att skapa diskussionsgrupper (breakout groups). Grupparbetet ger alla möjligheten att komma till tals och möten upplevs som mer aktiva och sociala. En bloggpost av Joitske Hulsebosch, Creative facilitation with breakout rooms, ger flera praktiska tips om hur du kan aktiva och kreativa gruppdiskussioner.

Att använda breakoutgrupper effektivt tar tid och övning och rekommenderas inte för en nybörjare. Träna funktionerna med kollegor först så att du känner dig bekväm. Du ska inte bara kasta in deltagarna i gruper utan att låta dem testa först. Har alla deltagare fungerande mikrofon och kamera? Du kan skapa minigrupper med 2-3 personer per grupp och kör ett slags speed dating. Eller be dem skapa en gemensam grupppresentation på en virtuell whitebord eller webbsida.

En bra övning som hon skriver om handlar om brainstorming men deltagarna får välja mellan olika diskussionsämnen i förväg.
Last week I organized a brainstorm with a group of 20 persons about the content of an online conference. In an online brainstorming wall I put up 5 groups with different topics, such as start session, partner sessions, fun, etc. Before the coffee I invited people to sign up for 1 topic by adding their name on the wall. During the coffee break I put people into groups. During the breakout they used the same brainstorming wall to add ideas that allowed me to monitor progress without going to the groups myself. We achieved an important result in 30 minutes.
Nu när lärare över hela världen nu använder videomötesverktyg dagligen kommer säkert många flera kreativa lösningar för grupparbete.

Inga kommentarer: