torsdag 23 april 2020

Planering av digitala konferenser

Photo by Gabriel Crismariu on Unsplash
Konferensarrangörer idag får välja mellan att ställa in evenemanget eller ställa om till digitala mötesformer. Att arrangera en digital konferens är så klart ingen enkel uppgift och kräver noggrann planering och samarbete. En artikel i Universitetsläraren, Framgångsrecept för virtuell konferens, sammanfattar lärdomar från UKÄs digitala konferenser under de senaste månaderna som arrangerades i samarbete med ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning). Den första konferensen, i september i fjol, blev en succé med cirka 500 anmälda deltagare. Enligt Andrea Amft, projektledare vid UKÄ:
Den togs emot med en entusiasm och glädje som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Det är ett paradigmskifte.
Men man ska helst inte bara försöka att återskapa en fysisk konferens. Nyckeln till en framgångsrik digital konferens är interaktivitetsnivån så att alla känner sig delaktiga. Det gäller att ställa om, enligt Markus Schneider, produktägare för e-mötestjänster i Swedish University Computer Network, Sunet:
Det är viktigt att utmana de existerande föreställningarna om formaten på en konferens och fråga sig om de verkligen är de bästa för att uppnå syftet, eller om man kan tänka ut andra sätt att modellera en konferens.
Det handlar om en designprocess och Andrea Amft ser likheter med hur man planerar och genomför ett större TV-debattprogram med detaljerad körschema och rollfördelning.

Inga kommentarer: