tisdag 21 april 2020

Examination på distans

Photo by Christin Hume on Unsplash
Att omvandla traditionella salstentamen till digitala sådana är ingen enkel process, som många lärare nu upptäcker. En bloggpost av Linnea Björk Timm, Linköpings universitetExaminationer i distansläge, beskriver utmaningar och möjligheter för digital examination. Många bevakar studenterna via Zoom men då finns det ingen möjlighet att bedöma om de använder extra hjälpmedel eller ej. Ytterligare ett problem med övervakade hemtentamen är att studenten kanske inte har bra bredbandsuppkoppling hemma och om ett nätverksfel uppstår riskerar dem att bli misstänkta för fusk när de försvinner från övervakningen.

I stället rekommenderar hon reklektiva uppsatser med tillgång till informationskällor och som är svåra att fuska sig till. Uppsatsen ska sedan kontrolleras via Urkund. För faktakunskaper kan quizfunktionen i lärplattformen användas med slumpmässig ordning på frågorna och kravet att få alla rätt innan man får komma vidare.

Till slut ger hon tre exempel på examinationsuppgifter inom mer praktiska ämnen:
Somliga examinationer är tänkta att testa studenters färdigheter. Färdigheten kan vara att skriva programkod, att skapa ett textilt konstverk eller att leda en lektion i NO. Här kan det krävas en hel del uppfinningsrikedom för att översätta det till ett digitalt format, men några förslag som vi kan ge är:
  • Låt studenterna spela in en instruktionsfilm där de förklarar hur de har skapat kod för ett visst program.
  • Låt studenterna dokumentera processen att ta fram det textila hantverket och sammanställa till en berättelse.
  • Låt studenterna arbeta med distansverktyg som Zoom och Teams för att hålla sin lektion, kanske för kurskamrater. Det är också ett sätt att förbereda studenterna för att all undervisning inte sker fysiskt i ett klassrum.
Letar du efter alternativa metoder för examination på distans kan du hitta många bra förslag i en guide från irländska Dublin City UniversityAdvice for Choosing Alternative Assessments. Guiden har en Creative Commons licens så om du har lust får du översätta den till svenska så länge du anger och länkar till källan.

Inga kommentarer: