lördag 4 april 2020

Facebookgrupp om distansundervisning växer fort

Photo by Bich Tran from Pexels
Musikläraren Ingrid Tidvall startade en Facebookgrupp, Distansundervisning i Sverige, 15 mars för att skapa en mötesplats för lärare som vill byta erfarenheter under den pågående coronakrisen. En artikel i Lärarnas Tidning, Hon startade Facebookgrupp om distansundervisning: Den blev ett monster, intervjuar henne om den explosiva utvecklingen i gruppen med fler än 17 000 medlemmar på cirka tre veckor.
För mig är det en självklarhet att ha ett forum där man kan diskutera till exempel bedömning och planering. Jag tror mycket på det starka kollegiet, och har sett mycket positiva effekter av vad som händer när man släpper in andra i klassrummet och inte kör skyddad verkstad.
Diskussionen i gruppen är ibland intensiv men stämning är alltid positiv och alla försöker hjälpa varandra. Ganska många inlägg handlar om teknikanvändning med verktyg som Zoom, Google Meet m fl men betoningen är alltid på hur man löser pedagogiska frågor hellre än tekniska detaljer. Ingrids viktigaste råd till sina lärarkollegor är att inte vara för ambitiösa och hålla sig till enkla beprövade metoder.
Att dra ner ambitionsnivån. Man får släppa på kraven att det ska vara snyggt eller jättebra. Jag vill gärna att det eleverna gör i skolan ska utgå från reella frågeställningar, ha en anknytning till den riktiga världen. Men att sänka ambitionsnivån behöver inte betyda att innehållet är sämre, men annorlunda paketerat.

Inga kommentarer: