tisdag 14 april 2020

Många elever gynnas av övergången till distansundervisning

Många gymnasieskolor i landet ser positiva effekter på övergången till distansundervisning, med minskad frånvaro och även bättre studiemiljö för en del elever. I ett radioreportage av P4 StockholmDistansundervisning kan fortsätta efter coronakrisen, intervjuas Patrik Forshage, gymnasiedirektör i Huddinge (lyssna på reportaget i nedanstående ruta). Han menar att de positiva erfarenheterna med distansutbildning kommer att påverka skolornas arbete även efter coronakrisen. Många elever har faktiskt gynnats av övergången.
Det går oväntat bra med den digitala distansundervisningen på gymnasiet, flera skolor vittnar om att elever koncentrerar sig bättre när de sitter hemma.
Ett TV-reportage av SVT Sörmland, Distansundervisning ökar närvaron på lektionerna, förstärker den positiva bilden. Monica Widelund, chef för gymnasieskolorna i Eskilstuna, menar att frånvaron i undervisningen har gått ner rejält (från 10-15% i vanlig undervisning till 2-7% i distansundervisning) och menar att det är enklare att ta sig till det digitala klassrummet.

Samtidigt finns det farhågor, i synnerhet för elever med en dålig studiemiljö i hemmet och sociala problem i familjen. En del elever behöver skolmiljön som en fast punkt i tillvaron.

Inga kommentarer: