torsdag 7 oktober 2010

Avhopp bland doktorander

En artikel i The Chronicle of Higher Education, Advising the dissertation student who won't finish, tar upp ett sällan diskuterat ämne. Att inte skriva färdigt avhandlingen känns som ett misslyckande för de flesta doktorander. Hur gör man som handledare när man inser att en avhandling inte kommer att bli klar? Är det alltid det viktigaste för doktoranden att avsluta det som har påbörjats eller ska man helst inse att det är dags att gå vidare? Att inte avsluta är ganska tabubelagt enligt författaren och han ger flera goda råd till både handledaren och doktoranden.

- There are plenty of good reasons for putting a dissertation aside. One student might be unable to cure himself of perfectionism, while another might so dislike research that she can't make herself do it. Another might be put off by the terrible academic job market. Many students make those self-discoveries during the dissertation phase, but the insights can take a while to sink in.

Det är bland annat viktigt för handledaren att inse att loppet är kört och även om avhandlingen verkar lovande mår studenten inte bra av arbetet och vill kunna avsliuta med äran i behåll. Det kräver en öoppen dialog.


- Most of my advisees finish their dissertations and get jobs. I'm proud of that. But some walk away - and of that I'm just as proud. Not everyone gets a Ph.D., but everyone who tries deserves our attention and respect. Teaching students how to leave graduate school is a task every bit as noble as shepherding them through it.

Inga kommentarer: