söndag 17 oktober 2010

Internetdagarna 2010

Årets kanske viktigaste konferens för alla med intresse för hur nätet påverkar samhället, Internetdagarna 2010, hålls i Stockholm den 26-27 oktober, på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14.

Här möts aktörer från näringslivet och den offentliga sektorn för att diskutera nätets utveckling i Sverige. Bland årets inriktningar är frågor som säkerhet, media, mobilitet och positionering. Konferensen anordnas av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och har utvecklats under de senaste åren till att bli en viktig mötesplats för alla som arbetar med webben. Det finns förstås en hel del som är av stort intresse för alla inom utbildningssektorn.

Följ gärna konferensen via Twitter med betäckningen ”#ind10” eller på Facebook. Flera sessioner kommer att sändas direkt på webben.

Inga kommentarer: