fredag 1 oktober 2010

Föreläsning i fickan

Modified Podcast Logo with My Headphones by Colleen AF Venable, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  Colleen AF Venable

Studenter vid Universitetet i Bergen i Norge vill ha flera inspelade föreläsningar som de kan se via mibilen eller datorn. En artikel (Forelesningen i lommen) på universitetets nättidning På Høyden skriver om en kampanj som kräver att lärarna använder nätet mycket mer för att tillgängliggöra sitt material.

Studenterna vill absolut inte se en minskning av lärarledda lektion men vill se att tiden används mer för fördjupning och diskussion. Föresläsningarna på nätet via till exempel iTunes U betyder att studenter kan förbereda sig mer effektivt för de lärarledda lektionerna. Många lärare är positiva till idén men är oroliga över hur mycket extra tid det tar att producera inspelade föreläsningar med tillräckligt bra kvalitet. En annan faktor som bromsar utvecklingen är lärarens tillgång till kvalificerat tekniskt stöd.

Enligt Synnøve Mjeldheim Skaar, ledare i universitetets studentkår:
– Vi ønsker ikke å fjerne forelesningen, men mener at podcast kan brukes på forskjellig måte etter de ulike fagenes særtrekk. For eksempel kan podcasting være et naturlig supplement i undervisningen. Har man en grunnleggende og tung teori kan man legge forklaringen ut på podcast, slik at studentene kan forberede seg til forelesningen og høre forklaringen igjen og igjen etterpå. 

1 kommentar:

Linn sa...

Vettiga studenter tycker jag. Vill highlighta det de säger om att absolut inte dra ned på lärarledd undervisning. Filmade föreläsningar kan inte ersätta lärarledd undervisning, det är min erfarenhet också. Men filmade föreläsningar gör att den värdefulla lärarledda tiden kan utnyttjas med bättre.