lördag 2 oktober 2010

eLearning Papers

European Flag by rockcohen, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  rockcohen 

Det pågår väldigt många projekt och mycket forskning kring nätbaserat lärande i Europa och en bra webbplats att notera är eLearning Papers (www.elearningpapers.eu). Det är en del av EUs initiativ inom nätbaserat lärande, elearningeuropa.info. Här publiceras artiklar och rapporter i fulltext med abstrakt och ofta hela artikeln översatt till alla EU språk. Dessutom är alla artiklar  registrerade med Creative Commons licenser och får kopieras. Satsningen fokuserar på fyra huvudområden; skolan, högre utbildning, utbildning och arbete samt samhälle och lärande.

Bland de mest intressanta artiklar just nu är:

Inga kommentarer: