torsdag 28 oktober 2010

WikiHow - interaktiv manual

Om du undrar hur du ska lära sig en ny färdighet eller fixa något som inte fungerar kan du söka en lösning på tjänsten WikiHow. Konceptet är enkelt - skriv om hur du löser ett problem eller kommer igång med en ny färdighet och sedan kommer andra att lägga till sina förslag på lösning.

Sakta men säkert byggs upp en dialog kring hur problemet kan löses, ibland med olika lösningar. WikiHow har redan nästan 100 000 artiklar inom alla tänkbara ämnen. Ser du något som inte stämmer får du gärna bidra med din lösning. Ännu ett intressant exempel på kollaborativt lärande. Studenter kunde arbeta på detta sätt för att diskutera viktiga begrepp eller lösa problem.

- wikiHow is a collaborative effort to build and share the world's largest, highest quality how-to manual. Like Wikipedia, wikiHow is a wiki, in that anyone can write or edit a page on the site. Thousands of people from all over the world have collaboratively written 89,285 how-to articles. Over 25 million people a month read wikiHow, which makes it the 150th most popular website according to Quantcast.

Inga kommentarer: