måndag 18 oktober 2010

NU2010 - reflektioner

Jag och cirka 600 andra personer deltog förra veckan i konferensen NU2010 vid Stockholms Universitet. Konferensen handlar om pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Det var, som vanligt vid sådana konferenser, massor av presentationer att hinna med och framför allt en möjlighet att nätverka och träffar kollegor som man annars inte träffar så ofta.Mycket utrymme gavs åt kvalitetsfrågor med viktiga inlägg från Högskoleverket bland andra. Examination och bedömning var också i fokus. Se alla bidrag (pdf-fil).

Jag blev lite besviken av hur lite utrymme som gavs åt frågor som digital kompetens och hur vi bäst kan använda IT för att främja lärande. Sådana frågor är ju mer angelägna än någonsin men verkar inte komma till ytan på allvar här i Sverige. En talare, Rune Krumsvik från Universitetet i Bergen, tog upp ämnet och berättade att Norge har nyligen tagit in digital kompetens som en av de 5 viktigaste komepetenserna inom utbildning.

Innan jag hann skriva mina egna anteckningar såg jag att min kollega Lars-Göran Hedström (Högskolan i Halmstad) hade redan skrivit det mesta jag ville skriva - läs gärna hans tankar om konferensen på IKT-bloggen.

Jag skrev en artikel på min engelskspråkig blogg (Innovation takes time and persistence) som inspirerades av en av konferensens keynotes, Dai Hounsell från University of Edinburgh.

Läs även konferensens blogg.

1 kommentar:

bourelius sa...

Jag tror en oerhört viktig del är att leva upp till temat dvs dialog om lärande. Under både NU2008 och NU2010 har det sk öppet torg fått alldeles för litet utrymme.

Vi som var med där och visade upp oss hade massor av intressanta diskussioner och dialoger. Tiden var alldeles för kort och det var alldeles för få som var "utställare".

Många av bidragen hade passat mycket bättre i denna miljö än som presentationer.