tisdag 19 oktober 2010

VILÄR - konferens om verksamhetsintegrerat lärande

Högskolan i Kristianstad arrangerar en intressant konferens om verksamhetsintegrerat lärande, VILÄR-konferensen 2010 som går 9-10 december. 

Verksamhetsintegrerat lärande är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Syftet med VILÄR-konferensen är samarbeta kring dessa utmaningar, och stimulera gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte kring forskning och utveckling av verksamhetsintegrerat lärande och att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området.

Konferensen är en årligt återkommande mötesplats för lärare, forskare, pedagogiska utvecklare, praktiker och beslutsfattare inom såväl högskola som näringsliv och offentlig verksamhet som är intresserad av pedagogiska frågor kopplade till verksamhetsintegrerat lärande.

Läs mer om konferensen.

Inga kommentarer: