måndag 18 oktober 2010

Varför misslyckas så många pojkar i skolan?

Den kanadensiska tidningen The Globe and Mail har nyligen publicerat en artikelserie, Failing Boys, kring bristen på manliga förebilder i skolan och pojkarnas negativa inställning till utbildning i stort. Manliga lärare i grundskolans tidiga år är ytterst sällsynta och de som är kvar måste vara oerhört försiktiga i sina kontakter med eleverna för att unvika misstankar. Detta betyder att pojkarna inte har några manliga förebilder i skolan och artikeln skriver att många har aldrig haft en manlig lärare under hela skolgången (läs artikeln The endangered male teacher).

Pojkarna ligger efter flickorna i skolan och denna klyfta fortsätter in i högre utbildning (se artikeln Failing boys and the powder keg of sexual politics).Alarmerande många killar hoppar av gymnasium och universitet och en tredje artikel har en intervju med den amerikanska utbildningsminister Arne Duncan, U.S. schools seek role models for boys.

Inga kommentarer: