lördag 9 oktober 2010

Danska elever använder nätet under tentamen


Ett uppmärksammat experiment i Danmark där elever på 14 gymnasieskolor fick tillgång till nätet under tentamen har blivit en succé, enligt en artikel i Politiken - Internet under eksamen er en succes. Den avslutande rapporten är positiv till försöket och utbildningsministern Tina Nedergaard säger:

- Forsøget viser, at brug af internet under eksamen har en lang række positive effekter. Derfor har vi foreløbigt forlænget forsøgsperioden til også at omfatte sommereksamen 2011.

Försöket har väckt stort medieintresse internationellt och både lärare och studenter menar att det har lett till bättre kvalitet i undervisningen. Proven är inte längre bara kunskapstester men ger eleverna möjlighet att visa sina färdigheter i informationssökning och källkritik.

Läs artikeln i Politiken.

Inga kommentarer: