torsdag 28 oktober 2010

Öppna lärresurser - hur får vi till det?

Projektet OER - en resurs för lärande fortsätter med sina regionala seminarier den 11 november, kl 13.00 - 16.00 vid Karlstads Universitet. Syftet med OER-projektet är att sprida kunskap om möjligheterna med öppna lärresurser, visa goda exempel och uppmuntra lärare att börja använda öppna lärobjekt. Seminariet i Karlstad vill spegla OER ur olika perspektiv - Lärarna, vilka möjligheter och hinder ser de? Ledningen, vilken syn har de? Hur får vi till en förändring, utveckling?

Bland talarna finns lärare med praktisk erfarenheter av öppna lärresurser, representanter från universitetets ledning och Högskoleverket samt utvecklare.

Seminariet är öppen för alla utbildare och bibliotekarier som är nyfikna på nya möjligheter med nätbaserat lärande. Du kan delta antingen på plats i Karlstad eller på webben via e-mötesverktyget Adobe Connect.

Inga kommentarer: